CAREERS HOUSE - Solidny partner podstawą sukcesu.

Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z doradcą

Opracowywanie wniosków o dotacje
dla rolników

Skontaktuj się z doradcą


Współpraca ponadnarodowa

Nawiązywanie współpracy, wymiana informacji i doświadczeń to sposób na dynamiczny rozwój firmy

Bezpłatne szkolenia unijne

Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw, organizacji wspierania biznesu, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji i osób, funkcjonujących na rynku pracy.

Pośrednictwo pracy za granicą

Jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem. Pełne zaangażowanie oraz dialog i bliska współpraca z naszymi Klientami pozwalają nam na opracowywanie optymalnych rozwiązań biznesowych. W ciągu naszej działalności zaufały nam dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce i za granicą..

Doradztwo unijne dla przedsiębiorców oraz rolników

Pomagamy w pozyskiwaniu dotacji, oceniamy możliwości otrzymania wsparcia z funduszy strukturalnych, przygotowujemy wnioski o dotacje unijne, a także inne dokumenty niezbędne dla uzyskania współfinansowania, m.in. biznes plany, studia wykonalności, jak również pomagamy w rozliczeniu dotacji

Bezpłatne szkolenia ze środków Unii Europejskiej

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Zajmujemy się organizacją szkoleń, doradztwem personalnym, pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, działalnością wydawniczą oraz realizujemy duże projekty współfinansowane z funduszy unijnych.

Projekty strukturalne

Będąc instytucją szkoleniowo-doradczą specjalizujemy się w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wcześniej również w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Inicjatywa społeczna

Realizowane projekty to przede wszystkim inicjatywa społeczna mająca na celu dostosowanie osób zagrożonych utratą pracy w sektorach podlegających restrukturyzacji do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich poprzez zmianę kwalifikacji do wykonywania nowych zawodów w nowych miejscach pracy. Dzięki naszym projektom również osoby pracujące i pewne utrzymania zatrudnienia mają szansę na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na obecnym stanowisku.

Aktualnie realizowane projekty:

 
Województwo Nazwa projektu Poddziałanie
dolnośląskie Profesjonalne kadry
– czytaj więcej
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Bezpłatne szkolenia językowe dla osób pracujących.
Język angielski i niemiecki z egzaminem TELC
lubelskie Droga do sukcesu
– czytaj więcej
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekt dla taksówkarzy
lubelskie Arena możliwości
– czytaj więcej
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Szkolenia informatyczne dla osób bezrobotnych – szkolenia kończą się 4-miesięcznym stażem
podkarpackie
Profesjonalny urzędnik, przyjazny urząd
– czytaj więcej
Poddziałanie:  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez udział w szkoleniach pracowników urzędu.
warmińsko-mazurskie Wygraj Swoją przyszłość
– czytaj więcej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Projekty zrealizowane:

 

Nazwa projektu Numer Poddziałania Okres realizacji Liczba uczestników Instytucja Pośrednicząca Wartość Projektu
Pole do popisu 8.1.2 PO KL 01.12.2009-30.06.2009 195 Samorząd Województwa Lubelskiego 1 400 000 PLN
Mobilni na rynku Pracy 8.1.2 PO KL 01.08.2008-31.08.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 710 000 PLN
Dom Karier 8.1.2 PO KL 01.11.2008-31.10.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 560 000 PLN
Mobilni na rynku Pracy 8.1.2 PO KL 01.08.2008-31.08.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 710 000 PLN
Dom Karier 8.1.2 PO KL 01.11.2008-31.10.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 560 000 PLN
Nowe pole widzenia 8.1.2 PO KL 01.09.2009-31.08.2010 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 650 000 PLN
Info Praca 8.1.1 PO KL 01.10.2008-30.11.2009 120 Samorząd Województwa Lubelskiego 710 000 PLN
Panorama sukcesu 8.1.1 PO KL 01.11.2008- 31.10.2009 140 Samorząd Województwa Lubelskiego 770 000 PLN
E-społeczeństwo 8.1.1 PO KL 01.10.2008-30.11.2009 156 Samorząd Województwa Lubelskiego 780 000 PLN
E-społeczeństwo 8.1.1 PO KL 01.10.2008-30.11.2009 156 Samorząd Województwa Lubelskiego 780 000 PLN
Panorama sukcesu 8.1.1 PO KL 01.11.2008- 31.10.2009 140 Samorząd Województwa Lubelskiego 770 000 PLN
Info Praca 8.1.1 PO KL 01.10.2008-30.11.2009 120 Samorząd Województwa Lubelskiego 710 000 PLN
Panorama Sukcesu edycja II – Inwestycja
w kadry turystyki
8.1.1 PO KL 01.10.2009- 30.09.2010 120 Samorząd Województwa Lubelskiego 600 000 PLN
Wygraj przyszłość 7.2.1 PO KL 01.02.2010- 01.02.2011 100 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 750 000 PLN
Czas na kobiety 7.2.1 PO KL 01.10.2009-31.09.2010 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 750 000 PLN
Arena Możliwości 6.1.1 PO KL 01.10.2009- 31.01.2011 180 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 1 600 000 PLN
Czas na pracę 6.1.1 PO KL 01.10.2009- 31.12.2010 120 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 1 200 000 PLN
ZatrudniOna 6.1.1 PO KL 01.11.2009- 31.10.2010 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 1 000 000 PLN
Mobilna zawodowo 6.1.1 PO KL 01.10.2008-30.09.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 910 000 PLN
Twoja przyszłość
w turystyce
6.1.1 PO KL 01.01.2010-30.06.2011 150 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 500 000 PLN
Mobilna zawodowo 6.1.1 PO KL 01.10.2008-30.09.2009 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 910 000 PLN
Panorama sukcesu 6.1.1 PO KL 01.11.2009- 31.10.2010 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 800 000 PLN
Nowe kwalifikacje- Nowe horyzonty 2.4 ZPORR podwykonastwo 100 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 130 000 PLN
Dom Karier 2.4 ZPORR 01.09.2006-31.12.2007 230 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 300 000 PLN
Arena Możliwości 2.4 ZPORR 01.12.2006-31.12.2007 230 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 300 000 PLN
Aktywna Wieś 2.3 ZPORR podwykonastwo 110 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 120 000 PLN
Nowy zawód dla odchodzących z rolnictwa 2.3 ZPORR podwykonastwo 120 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 140 000 PLN
Nowy Zawód 2.3 ZPORR 02.01.2006-31.03.2007 200 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1 500 000 PLN
Czas na kobiety 1.6 SPO RZL 01.08.2006-31.012008 200 MPiPS Warszawa 1 700 000 PLN
Gotowi do pracy 1.4 SPO RZL podwykonastwo 40 PFRON 80 000 PLN

 

INTERNSHIPlux™ 2015

 

Praktyka i realne dopasowanie do indywidualnych potrzeb przyszłych pracowników

Dołącz do programu.
Zacznij zarabiać w branży turystycznej. Zdobądź wiedzę i doświadczenie. Skorzystaj z pakietu korzyści.

Więcej szczegółów >

×